Kontakt Info

Översikt

Prisvärd, effektiv och bekväm körlärning
Safe Drive Driving School har utformat klasser med upptagen student i åtanke. Vi har ett mycket flexibelt klasssystem som gör det möjligt för eleverna att ta klasserna i vilken ordning de önskar och i sin takt. I vissa skolor har du ett mycket strikt schema för att ta kurserna och det fungerar inte i många av de aktuella schemaerna för barns upptagna liv.
  • Vi erbjuder bekvämt schemaläggning sex dagar i veckan.
  • Vi hjälper nervösa förare och äldre.
  • Vi erbjuder kvalitetsservice till rimliga priser.
  • Vi erbjuder användningen av träningsbilen för vägprov.